Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 mei 2017

Naar jaarlijkse gewoonte werden voorafgaandelijk aan dit agendapunt, de kerncijfers van het afgelopen jaar, reeds toegelicht en besproken op een commissie financiën. Voor de mensen van de financiële dienst komt hierbij heel wat voorbereiding aan te pas. Het voorliggend rapport samengesteld onder …

Op 19 december 2016

De N-VA fractie wil benadrukken dat de begroting 2017 verder werk maakt van het financieel gezond houden van onze Stad. Ondanks enkele belangrijke uitdagingen,- blijvend de tering naar de nering zetten. Zodoende blijft de schuld afbouw positief verlopen, blijft het resultaat op kasbasis en de …

Op 22 december 2015

Stemverklaring over het budget 2016:   De N-VA fractie wil bij de inleiding van de begroting 2016, nadruk leggen op ook het voorbije financieel beleid, dat ervoor gezorgd heeft dat investeringen mogelijk bleven door het maken van juiste keuzes. Het afgelopen begrotingsjaar, werd de noodzaak van een …

Op 13 december 2015, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn

Ook N-VA Menen nam deel aan Music for Life. We verkochten warme soep, chocoretto, jenever en kaarsen op Kerst in Lauwe. We steunden hiermee vzw Bednet. Via synchroon internetonderwijs (SIO) brengen zij de klas letterlijk tot in de slaapkamer van langdurig of chronisch zieke kinderen.  …

Op 24 oktober 2014, over deze onderwerpen: Integratie

                                  Bron: KW De Weekbode Leie, 24.10.2014 …

Op 30 september 2013, over deze onderwerpen: Integratie

De N-VA fractie had het stadsbestuur reeds gefeliciteerd met de beslissing dat stadsambtenaren de burgers voortaan in het Nederlands zullen bedienen. Ook omdat deze consequente houding ten volle strookt met het taalbeleid in Vlaanderen. De N-VA fractie had de uitwerking van een kwalitatief …