Menen is geen rijke stad

Op 19 december 2016

De N-VA fractie wil benadrukken dat de begroting 2017 verder werk maakt van het financieel gezond houden van onze Stad. Ondanks enkele belangrijke uitdagingen,- blijvend de tering naar de nering zetten. Zodoende blijft de schuld afbouw positief verlopen, blijft het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge positief. De Stad Menen is géén rijke Stad.

Zodus loopt het traject om het financieel kader in te vullen niet altijd over rozen. Het vergt een consequente aanpak van het dagelijks bestuur, maar vooral ook de inzet van alle stadsdiensten om deze resultaten te bereiken. We wensen dan ook uitdrukkelijk alle medewerkers van de Stad te danken voor de dagdagelijkse ondersteuning, om onze beleidsvisie in de praktijk om te zetten.

Verminderde inkomsten via de aanvullende personenbelasting kunnen niet zomaar worden gecompenseerd. De federale verschuiving van belastingdruk laat zich ook voelen. Ondanks kunnen we hier benadrukken dat verschuiving van belastingdruk op arbeid naar bv. consumptie, zorgt voor werkgelegenheid, wat de koopkracht ten goed komt, met economische groei tot gevolg. De bijklank die de taxshift op gemeentelijk niveau heeft gekregen door het steeds maar weer te hebben over “de gevolgen van de taxshift” is hiermee dan ook de wereld uit.

Er werden heel wat belangrijke investeringen opgenomen in het budget 2017.  Zo zijn er bv. de aansluitende omgevingswerken rond het AZ-Delta. De Stad vindt het belangrijk dat ze hier haar verantwoordelijkheid kan opnemen zodat in de nabije toekomst deze zone vlot toegankelijk wordt. Zo is het bv. ook goed in exploitatie dat noodzakelijke middelen voor ondersteunende ICT blijven behouden. Evoluties en noden binnen dit segment volgen elkaar zeer snel op. Om het afvalwaterbeheer van onze Stad in goede banen te leiden wordt er geïnvesteerd in een samenwerkingsoveréénkomst met Rio-act, van De Watergroep. Projecten van deze grootorde, maar ook kleine noden die aanpassingen aan het meerjarenplan vereisen, mogen niet aan de aandacht ontsnappen. Zo is er bv. vastgesteld dat er extra moet worden geïnvesteerd voor signalisatieborden. Er worden ook extra middelen voorzien voor het algemeen structureel onderhoud van onze wegen.

Dat Menen geen rijke Stad is werd reeds vermeld. Daarom is een sterk, daadkrachtig en eerlijk sociaal beleid ontzettend belangrijk. Zo kan worden opgemerkt dat de originele OCMW stadstoelagen nog steeds stroken met het oorspronkelijke meerjarenplan. Dergelijk resultaat getuigt énerzijds van de goede werking van de OCMW-raad, anderzijds worden er grote inspanningen geleverd binnen het OCMW, die ervoor zorgen dat het financieel plaatje blijft kloppen. Inspanningen, om bijkomende middelen naar Menen te halen zodat nieuwe initiatieven kunnen worden georganiseerd, of om reeds bestaande initiatieven verder te ondersteunen. We denken bv. aan de extra middelen die Menen nu krijgt voor de aanpak van de instroom van erkende vluchtelingen. Ook werken aan extra subsidies waardoor er extra kan worden ingezet om sport en jeugd dichter bij de mensen te brengen die het minder goed hebben. Door de extra inspanningen van de OCMW-medewerkers kunnen we -samen met de reeds voorziene middelen- een sterker sociaal beleid voeren.

Ook op vlak van cultuur blijven we gaan voor hetzelfde aanbod en dezelfde programmatie. Door de uitgaven van de diensten en de middelen juist en efficiënt in te zetten, kunnen we voor de verenigingen en cultuur in Menen, Lauwe en Rekkem blijven ondersteunen. Zo blijven we binnen het meerjarenplan en kunnen we de hoognodige investeringen doen. De jeugd neemt tegen de zomer de zaal Park Ter Walle in gebruik. Ook de omgeving van Park Ter Walle met wandelpaden en sportvelden wordt met een skate-inrichting en speelinfrastructuur een aantrekkelijke plek midden in de stad. Daarnaast kunnen voor de jeugdbewegingen extra investeringen worden voorzien.

Ook voor de socio-culturele verenigingen wordt per jaar meer in de subsidiepot gestoken. De bouw van het Cultureel Centrum Lauwe, is gepland voor de zomer. Met het cultuurcentrum De Steiger blijven we werken met een verminderde overdracht, waardoor we jaarlijks meer dan 20% besparen. Salto wordt weer een festival om naar uit te kijken, dit voor een derde van de kost in vgl met drie jaar terug. Ook voor het cultuurcentrum in Lauwe investeren we ondertussen in kleine opfrissingen. Voor Summer@Lauwe wordt opnieuw een budget uitgetrokken om het festival op 21 juli te ondersteunen.

Voor de bibliotheek zetten we in met een externe deskundige om de visie op de toekomst van de bibliotheek in overleg met de gebruikers te bepalen. Door de samenwerking met de directies van de gemeentescholen in Lauwe en Rekkem én de beide academies kan er 20% op de werkingskosten worden bespaard.

Dankzij een spaarzaam beleid, kunnen we voldoende impulsen blijven bieden aan de inwoners en verenigingen van de Stad Menen.

De N-VA fractie zal dan ook de begroting 2017 goedkeuren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is