Schepenen

Renaat Vandenbulcke

Schepen van inburgering en gelijke kansen

Griet Vanryckegem

Griet Vanryckegem
Schepen van cultuur, jeugd, (kunst)onderwijs, Noord-Zuid en bibliotheek

Dirk Vanholme

Dirk Vanholme
Schepen van mobiliteit, openbare werken en ICT