Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Renaat Vandenbulcke

Renaat Vandenbulcke
Vertegenwoordiger namens Stad Menen bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, lid van de Algemene Vergadering van MIROM

Philippe Bille

Philippe Bille
Lid van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp, lid van de Raad van Bestuur van CC De Steiger, lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf

Nik De Clercq

Nik De Clercq
Lid van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp

Liliane Casier

Lid van de Raad van Bestuur van De Meiboom - Eigen Huis

Griet Vanryckegem

Griet Vanryckegem
Lid van Overleg Cultuur Regio Kortrijk, lid van de Algemene Vergadering van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

Filip Elgers

Filip Elgers
Politieraadslid, lid van de Raad van Bestuur van MIROM, lid van het Regionaal Comité Westhoek van de West-Vlaamse Intercommunale

Dirk Vanholme

Dirk Vanholme
Lid van het Regionaal Bestuurscomité van Gaselwest, lid van het Provinciaal Comité van De Watergroep - VMW

Delphine Deleu

Delphine Deleu
Lid van de Raad van Bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf

David Elgers

David Elgers
Lid van de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp

Carl Castelein

Carl Castelein
Lid van de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard (voorzitter)

Anouschka Decaluwe

Anouschka Decaluwe
Politieraadslid