Programma

Een actief en verantwoordelijk bestuur

Met N-VA hebben we de voorbije zes jaar keihard gewerkt aan een consequent en correct beleid. Kies jij ook voor zes jaar rechtlijnig en rechtvaardig bestuur?

Een veilige stad

De grenscriminaliteit blijft te hoog! De politie moet meer op straat. We ijveren voor structurele controles op fraude en misdaad. De wijkagent wordt weer het zichtbare aanspreekpunt in de buurt.

Thuis in Menen, Lauwe en Rekkem

We zijn allemaal Menenaars met een gemeenschappelijke taal en cultuur! We sluiten niemand uit. Maar niemand mag zich opsluiten in zijn eigen groep.

Aangenaam wonen

Weg met leegstand. We gaan voor een aangename woon- en winkelstad! Zwerfvuil moet streng aangepakt worden. Iedereen zorgt mee voor een nette straat.

Ruimte voor ondernemen

De leegstand moet dalen! Menen moet weer een aantrekkelijke handelsstad worden. Onze bedrijventerreinen worden opgefrist voor nieuwe ondernemers.

Kansen voor iedereen

Voor iedere Menenaar gelijke kansen! Een laagdrempelig sociaal beleid met aandacht voor kwetsbare gezinnen, zorgbehoevende ouderen en kansarme kinderen.

Slimme mobiliteit

Stappen, fietsen, treinen, bussen, auto’s, … vlot schakelen moet kunnen! Meer veilige fietsstallingen in de stad.

Leren stimuleren

Met sterk onderwijs in onze stad bouwen we een brug voor iedereen.

Samen genieten

Wij zijn trots op onze stad! In Menen, Lauwe en Rekkem stimuleren we groene prikkels voor een aangename leefomgeving.

Plannen met oog op kwaliteit

Wij bouwen verder de visie van de toekomst uit: de Leiewerken en het masterplan doen verlangen naar een mooiere stad langs de aantrekkelijk oevers.

Duurzame leefomgeving

We investeren samen met jou in een duurzame leefomgeving met oog op een gezonde toekomst. We investeren in groene energie, en eerlijke handel voor onze kinderen.

Dromen in Menen, Lauwe en Rekkem

De troeven in Menen, Lauwe en Rekkem moeten meer waardering en uitstraling krijgen. Met ons erfgoed in een historische stad, onze Leieproject en ons rijk verenigingsleven zetten we Menen weer op de kaart. Droom je mee?