Jeugd

Samen met de jeugdraad waarin alle jeugdhuizen en jeugdverenigingen vertegenwoordigd zijn, stippel ik als schepen van jeugd een uitdagend beleid voor en door de jeugd uit. We zorgen voor een geslaagde speelpleinwerking, wikken en wegen de jeugdsubsidies en zorgen voor ruimte voor de kleinste en grootste kinderen: speelpleinen, een fuifzaal en aandacht voor kwetsbare jongeren via onze vindplaatsgerichte werking. Met de bouw van een nieuwe fuifzaal en de ontwikkeling van Park Ter Walle als ruimte voor de jeugd, zet ik ook in op de hoge nood aan een aantrekkelijke fuif- en speelruimte voor de  jeugd in de stad. In Rekkem werd met zaal Barthel al tegemoet gekomen aan die nood en in Lauwe komt er een nieuw Cultuurcentrum waarin ook de jeugdbewegingen hun feesten kunnen organiseren. De jeugdbewegingen en speelpleinwerking zorgen met hun vele vrijwilligers voor een mooie tijd voor kinderen waarin ze kansen krijgen om zich op alle vlakken op een speelse manier te ontplooien. De jeugd is de toekomst van onze stad!

Griet Vanryckegem, schepen van jeugd

 

Nieuws over dit onderwerp

20 jaar bib Lauwe

Als schepen van bibliotheek vierde Griet Vanryckegem in Lauwe de 20ste verjaardag van dit boekenhuis in de Lauwbergstraat. Met de kinderen werd gespeeld tussen de boeken en de volwassenen keuvelden …