Menen breidt taalbeleid uit naar andere diensten

Op 4 februari 2015, over deze onderwerpen: Integratie

Sinds vorig jaar spreken de loketbedienden van de dienst Burgerzaken en Onthaal enkel nog Nederlands. Het taalbeleid wordt nu uitgebreid naar andere stadsdiensten. 

Voortaan zullen ook de diensten Ruimtelijke Ordening en Huisvesting het Nederlands hanteren bij al hun contacten. Op termijn moet ook het OCMW zoveel mogelijk communiceren in de officiële taal van Menen. Hoewel het nieuwe taalbeleid aanvankelijk veel stof deed opwaaien in de grensstad, waar toch behoorlijk veel anderstaligen wonen, lijkt de regel zijn effect niet te missen.

Marnik Den Hert van de dienst Burgerzaken is tevreden met de resultaten die de stad het afgelopen jaar heeft bereikt.

'We hebben door de zure appel gebeten. De afspraak was dat niemand van onze medewerkers nog Frans zou spreken aan het loket en we zijn consequent geweest. Wie bij ons komt en de taal niet machtig is, krijgt een brief waarin wordt uitgelegd welke opties er zijn. Ze kunnen ons een tolk laten regelen of iemand meebrengen die Nederlands spreekt. In het voorbije jaar zagen we een totale mentaliteitsverandering. Terwijl Franstaligen het vorig jaar nog vanzelfsprekend vonden dat wij Frans spraken, verontschuldigen ze zich nu op voorhand als hun Nederlands niet perfect is. Ze komen naar ons met een vertaalcomputer of een getypte tekst.'

Denkwerk

De uitbreiding vraagt enig denkwerk, zeker wat betreft het OCMW. 'Veel mensen die een beroep doen op het OCMW zijn anderstaligen', zegt schepen van Integratie Renaat Vandenbulcke (N-VA). 'De dienstverlening laten verlopen in het Nederlands kan een moeilijkeevenwichtsoefening worden, maar we zullen menselijk blijven. Hoe de praktische uitvoering van het taalbeleid in zijn werk zal gaan, daar moeten we nog over nadenken samen met de SOM en de Integratiedienst.'

Dit jaar wil het stadsbestuur ook werk maken van de promotie van de verschillende taalinitiatieven in Menen. 'We rekenen hiervoor op de medewerking van de integratiedienst en van de verschillende verenigingen.'

Bij de bewoners is er nog steeds enige wrevel over de nieuwe regeling. 'Het zal altijd moeilijk blijven', geeft de schepen toe.

Bron: Jade Huysentruyt, Het Nieuwsblad/Kortrijk-Waregem-Menen, 04.02.2015, p. 21

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is