Geen voorstander van wijkgezondheidscentra De Piramide

Op 15 februari 2017, over deze onderwerpen: Provinciaal werk, Welzijn

Vanuit het stadsbestuur Menen, waarvan N-VA deel uitmaakt, laten we privé-initiatieven toe zich hier te ontwikkelen. Het stadsbestuur heeft het nieuwe privé-initiatief rond het Wijkgezondheidscentrum De Piramide financieel niet ondersteund.

N-VA Menen erkent en verdedigt het belang van het vrije initiatief en het vrij beroepzoals dokters, thuisverplegers, ...

De N-VA is geen voorstander van het gratis verhaal, dus ook niet van gratis gezondheidszorg en zet daarom in op de transparantie van de kosten. Deze vorm van gratis geneeskunde wordt uiteindelijk op de belastingbetaler verhaald.

De N-VA is voorstander van de slimme algemene regeling derde betaler (RDB), waarbij het remgeld varieert en de patiënt ook responsabiliseert en naar de juiste vorm van zorg leidt.

N-VA Menen stelt zich vragen over de communicatie en transparantie rond dit nieuw initiatief in Menen, niet enkel naar de patiënten, maar ook naar de andere gezondheidsverstrekkers in onze stad.

De N-VA provincieraadsfractie heeft zich altijd al kritisch geuit in verband met de oprichting van wijkgezondheidscentra. De N-VA-fractie is immers tegen extra financiële stimulansen voor dergelijke projecten die concurrentievervalsing zijn voor de andere zorgverstrekkers. De West-Vlaamse deputatie, bestaand uit CD&V, SP.A en OpenVLD, heeft hiervoor echter €50.000 toegekend.

De huidige polemiek mag geen rem zijn op de waardevolle gezondheidszorg die nu door alle vrije beroepen in Menen, Lauwe en Rekkem wordt verstrekt.

Voor de Menenaar is het heel belangrijk dat er hier een vrije keuze en voldoende kwaliteitsvol aanbod is in gezondheidszorg. Wij weten dat élke huisarts en élke zorgverstrekker een niet te onderschatten taak heeft in onze stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is