Sigrid Vandenbulcke

Provincieraadslid
  • Lid van de 2de commissie (toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en weginfrastructuur), lid van de AZF-commissie (algemene zaken, bestuurlijke organisatie en financiën)
  • Gehuwd met Patrick Fernagut, mama van Alida en Alexis
  • Lid van de Partijraad
  • Arrondissementeel bestuurslid
  • Parlementair medewerker van senator Pol Van Den Driessche