Nik De Clercq

Gemeenteraadslid
  • Lid van de Commissie Financiën en Begroting, lid van de Commissie Verkeer en Mobiliteit
  • Lid van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp